De elektriciteit valt uit, maar “de plomb” springt niet?

De elektriciteit valt uit zonder aanwijsbare reden?

U begrijpt maar niet waarom de stroom uitvalt?

De elektriciteit valt plots uit zonder aanwijsbare reden… U heeft geen 15 elektrische toestellen op hetzelfde ogenblik aan gezet, u was zelfs niet thuis op het ogenblik dat de stroom afschakelde, of u schakelt maar 1 willekeurige lichtschakelaar in en de elektriciteit valt toch meteen uit? Of gevaarlijker nog, u voelt bij het handen wassen of douchen een lichte tinteling in het water of aan de kraan?

Hoogst waarschijnlijk gaat u dan meteen de zekeringskast checken. Een logische en correcte reactie. Blijkt daar geen zekering gesprongen? Dan heeft de stroompanne op dat moment waarschijnlijk niets te maken met een te groot verbruik van 1 bepaald apparaat, maar wel met een aardingsprobleem.

Opletten bij oudere woningen!

In oude huizen werd de elektrische installatie vaak geaard via de waterleiding. De metalen buizen geleidden het teveel aan stroom via de aarde weg en dat werkte prima. Door het gebruik van kunststof buizen (die niet geleiden) bij renovaties, kunnen zich echter levensgevaarlijke situaties voordoen. Bij het aanpassen van leidingen, wordt de oude aarding immers vaak vergeten.

Spreekt u ook elektro-taal?

Verliesstroomschakelaars, differentieelschakelaars, aardlekschakelaars, omvormers,… het zijn allemaal benamingen voor een klein toestel dat van levensbelang is wanneer de elektriciteit uitvalt. Bij recente installaties zijn deze toestellen trouwens wettelijk verplicht volgens AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Hoe werken verliesstroomschakelaars?

De differentieelschakelaar vergelijkt de heen- en teruggaande stroom en die moet gelijk zijn. Zijn de waarden verschillend, dan heb je verliesstroom en die stroom zoekt een uitweg. Verloopt de kortste weg op dat moment via het menselijk lichaam dan kan dat ernstige gevolgen hebben. In het geval van verliesstroom onderbreekt de aardlekschakelaar direct de stroomafvoer en schakelt de spanning af. Met andere woorden: de elektriciteit valt uit. Deze schakelaar beschermt zo u en uw gezin.

Heeft u een aardlekschakelaar en werkt hij correct?

Controleer best even of er een “extra toestel” bij uw installatie werd geplaatst. Indien wel, dan kunt u heel eenvoudig de werking ervan testen via de testknop. Drukt u hierop en de elektriciteit valt uit, dan heeft u een goed werkende schakelaar.

Hoe u de verliesstroomschakelaar nadien weer aanzet?

Volg gewoon even dit stappenplan:

  1. zet alle zekeringen in OFF stand
  2. zet dan de verliesstroomschakelaar weer AAN
  3. zet vervolgens alle zekeringen, één voor één weer AAN
  4. Springt de verliesstroomschakelaar weer af, dan weet u waar de fout zit. U herhaalt stappen 1 t/m 3, maar slaat de gesprongen zekering over. Deze moet nagekeken worden door een elektricien!
  5. Springen er nog zekeringen, dan herhaalt u opnieuw en laat u ook deze zekeringen UIT staan

Bijkomend voordeel van een goed functionerende verliesstroomschakelaar

De stroom die verloren gaat, betaalt u ook. Uw elektriciteitsrekening zal onnodig hoger liggen en in deze tijden van hoge energiekosten betekent dat een behoorlijke slok op de borrel. Een goeie verliesstroomschakelaar waakt dus niet alleen over uw veiligheid, ze bespaart u ook vele euro’s.

Ervaart u problemen, valt de elektriciteit uit of twijfelt u over de wijze waarop uw installatie geaard is? Dan kan u TomTrieker altijd contacteren voor een check-up. Wij testen uw installatie en installeren indien nodig alsnog een differentieelschakelaar zodat u met een gerust hart uw apparaten kunt gebruiken en veilig kan douchen. Dat de elektriciteitsvoorziening na ons bezoek 100% veilig is, daar mag u gerust van zijn. Wij beschikken namelijk over de nodige, professionele testapparatuur om u dat zwart op wit te kunnen aantonen.